dimecres, 9 de novembre del 2011

Qui ets tu?

Normalment quan anem caminant pel carrer veiem moltes persones i només ens fixem(si es que ens fixem) en la seva aparença. La setmana passada la mestra que ens imparteix COED(comunicació oral, escrita i digital) ens va fer anar més enllà, ja que ens va demanar que escollíssim una persona de l’aula i que penséssim i analitzéssim com era, però no físicament sinó interiorment, volia que miréssim com actuava la persona, quina sensació ens transmetia, amb quin tarannà es movia, i totes aquestes característiques volia que es plasmessin en una fotografia.

La fotografia està destinada a una noia de classe, he escollit fer aquesta fotografia per diversos motius, en primer lloc, la platja ens fa referència a l’estiu, un moment de l’any  on tothom és feliç, on o  hi ha preocupacions, i ella ens mostra una felicitat en cada una de les seves accions. Les lletres escrivint el nom de Carola estan lligades, fent així un símil amb la seva futura professió, mestra. Les petjades simbolitzen un camí, el meu camí, on en arribar a la universitat me l’he trobada i s’ha de seguir el camí de la vida. L’aigua té com a funció dins de la fotografia la de mostrar-nos la seva transparència com a persona ja que no amaga res. La fotografia ha estat retocada, canviant-li el color original per una escala de verds, ja que es el color que em recorda a ella.

Finalment i ja per concloure, mostro la frase que hi ha escrita “ NO DEIXIS MAI DE SOMRIURE demostrant així que ella sempre està somrient, però cal dir que no només és una descripció de que la persona sempre està rient, sinó que també és una crida a tothom per a que sigui feliç.

Cal dir que aquest treball ens ha ajudat globalment a la nostre classe per tal de indagar dins de nostres companys,per conèixer millor les persones amb les que passem els dies i convertir-nos per una estona en artistes de la fotografia.